Angststoornissen behandeling

Waar het bij angstoornissen om gaat is leren de angst toe te laten. Bijna alle angsten zijn niet realistisch. Als je niets doet duurt de meest heftige angst slechts 15 seconden! Daarna neemt de angst af. Dit maak je vaak niet mee omdat je wegvlucht uit de situatie. Als je leert te ontspannen in de situatie dan ervaar je dat er niets gebeurt. Hoe vaker je dit meemaakt, hoe sneller de angst minder wordt. Er zijn diverse angststoornissen. Voor elke soort verloopt de behandling een beetje anders. Lees verder bij wat voor jou van toepassing is:

Behandeling van angststoornissen

De twee belangrijkste behandelingen van angststoornissen zijn de de cognitieve gedragstherapie en mindfulness. Bij de cognitieve gedragstherapie is er een aparte behandeling voor elke soort angst. Mindfulness leert je om goed om te gaan met gevoelens en gedachten. Dus met mindfulness leer je omgaan met de angst. Je ervaart dat er niets was om bang voor te zijn. Hoe vaker je dit ervaart hoe sneller de angst verdwijnt. Dan is er nog EFT. Met EFT kun je nare gevoelens weer rustig krijgen. Je brengt jezelf weer in evenwicht. Je ervaart controle. Dat geeft vertrouwen en rust. Daardoor durf je weer dingen te doen. Ook hier ervaar je dat er eigenlijk niets was om bang voor te zijn. Dan dooft de angst langzaam uit. De NLP heeft meerdere technieken om gevoelens van angst aan te pakken. Via de NLP kan duidelijk worden welke situaties uit het verleden meespelen bij je angst. Die situaties worden rustig gemaakt. Ook kunnen we met NLP de nare gebeurtenis of oorzaak van een angst rustig maken.Dit is een algemene beschrijving van de mogelijke behandelingen. Lees de pagina die voor jou van toepassing is. Je kunt me altijd bellen met vragen.