Depressie of somberheid, kenmerken en behandeling

Depressietest

Iedereen is wel eens somber of depressief. Deze klachten komen ook vaak in combinatie met andere klachten voor, zoals bij een burn-out. Je kunt hier testen of je last hebt van een depressie. In de test staan de kenmerken van een depressie. Je kunt zelf de scores optellen en een indruk krijgen van de ernst. Als je een afspraak maakt voor een intake, wil je dan de test meenemen?

Behandeling van depressie

Er zijn vele wegen die naar Rome leiden! Elke techniek die hier beschreven is helpt bij het oplossen van depressieve klachten. Lees het rustig door en voel welke het beste bij je past. Vaak komen we uit op een combinatie van technieken. Als je er voldoende tijd en aandacht aan besteed dan ga je het snelste vooruit!

Bij terugkerende depressies blijkt mindfulness de therapie te zijn met de beste resultaten. Met de mindfulness meditaties leer je heel goed omgaan met gedachten en gevoelens. Juist die gedachten zijn vaak de oorzaak dat je je somber voelt. Met de op mindfulness gebaseerde cognitieve therapie ontdek je leefregels en overtuigingen over jezelf die verband houden met je sombere gevoelens. Tijdens de behandeling leer je die naar realistisch bij te stellen. Hiermee werk je aan de 'wortel' van de depressie.

Op de pagina over over de cognitieve gedragstherapie staat de algemene uitleg over deze therapie. Voor de behandeling van een depressie is er een speciaal programma. In de eerste fase, de gedragstherapie, wordt gekeken naar de activiteiten die invloed hebben op je (depressieve) stemming. In deze fase ga je meer activiteiten doen die je leuk vind of waaruit je voldoening haalt. Hierdoor krijg je al een beter stemming. Een gezonde leefstijl valt ook onder de gedragstherapie. Alleen al een gezonde leefstijl kan je depressie merkbaar verbeteren. Dan gaat het onder andere om gezond eten, slapen en bewegen. In de volgende fase, de cognitieve therapie, leer je hoe negatieve gedachten of leefregels van invloed zijn op je depressieve stemming. Helaas heeft iedereen wel een aantal negatieve overtuigingen. Vaak zijn dat ook negatieve overtuigingen over jezelf. Bijvoorbeeld: ik ben niet goed genoeg, ik ben het niet waard, niemand wil me, etc. Deze  overtuigingen over jezelf zijn vaak de oorzaak van een depressie. Je leert deze gedachten 'uit te dagen'. Daarmee ontdek je dat die gedachten minder geloofwaardig, minder realistisch of minder helpend zijn dan je eerst dacht. Je leert er een realistische, geloofwaardige gedachte voor in de plaats te stellen.

Een depressief, somber gevoel is vaak een optelsom van andere emoties. Met de kinesiologie kunnen we precies uittesten welke emoties dat zijn. Bepaalde energiepunten zijn dan uit balans. Dat is voor ieder mens verschillend. Deze zijn met EFT (Emotional Freedom Technique) weer in balans te brengen. Je herhaalt de behandeling thuis gemiddeld nog drie weken. Dit is een hele snelle en effectieve manier om van je depressie af te komen. Vaak worden deze sessies gevolgd met een aantal sessies uit de cognitieve therapie om ook de negatieve gedachten bij te stellen.

Depressie kan ook het gevolg zijn van onverwerkte rouw of trauma's. Depressie kan ontstaan na het verlies van een dierbare of nare ervaringen. Wij werken dan met de op de pagina over onverwerkte rouw of trauma's beschreven technieken.

Het is bekend dat beweging/sport een belangrijke component is in de behandeling van depressie. Beweging/sport alleen 3-5 keer per week kan voor 30% reductie in depressieve klachten zorgen. Daarnaast is aangetoond dat de natuur een helende werking heeft op emotionele klachten (zie ecopsychologie). 3 tot 5 keer bewegen/sporten in de natuur samen kan dus een sterke vermindering van je depressie geven.

Het kan gebeuren dat er na de behandeling van depressie nog lichte depressieve gevoelens blijven. Het antwoord ligt dan vaak in zingeving. Mensen voelen een onbestemd somber gevoel waarvan ze de oorzaak niet goed weten. Op het moment dat mensen een duidelijk doel hebben in hun leven dan begint de energie weer te stromen. De depressie verdwijnt. Ik kan je helpen bij het vinden van deze doelen.

Depressie en antidepressiva

Verschillende onderzoeken geven strijdige uitkomsten over de werking van antidepressiva. Er is onderzoek dat laat zien dat medicatie kan helpen vooral bij ernstige depressies (Morrison, 1999). Echter er is echter ook veel onduidelijk over de bijwerkingen van antidepressiva. Uit een analyse van de verschillende studies naar antidepressiva kwam naar voren dat de positieve effecten zo klein waren dat zij als onbelangrijk worden beschouwd (Monchrieff & Kirsch, 2005). Antidepressiva moeten enkele weken worden gebruikt voor ze gaan werken. Daarna moeten ze tenminste een half jaar worden doorgebruikt. Antidepressiva zijn in het algemeen niet verslavend. Er treedt wel een emotionele verslaving op. Dan is er angst dat de depressie weer erger wordt als men stopt. Hierdoor gaan veel mensen langer door met de medicatie dan nodig is. Denk dus eerst aan andere vormen van behandeling als medicatie niet echt noodzakelijk is. Medicatie is aan te raden als de depressie zo ernstig is dat het iemand niet meer lukt om zelf de oefeningen voor de behandeling te doen.