Zelf beginnen

Zelf thuis je psychische klachten oplossen

Tijdens consulten stemmen we de behandeling helemaal af op het zo snel mogelijk oplossen van je klachten. Daarnaast geef ik je tijdens het consult ook algemene adviezen hoe je negatieve emoties zelf kunt oplossen. Hieronder lees je er een aantal. Ik nodig ieder die geen cliënt is en toch behoefte heeft aan enige ondersteuning van harte uit om ook van deze ´eerste hulp´ gebruik te maken.

Ik hoor graag je ervaringen met of vragen over onderstaande methodieken of telefonisch: 035-7725756 of per email (kosteloos natuurlijk).

Werkwijze: geef je emotie een cijfer, pas methodiek toe, geef weer een cijfer, en merk de verandering.

Geef je innerlijke rust een cijfer tussen 0-10. 10 is volledige innerlijke rust en 0 is sterke onrust of negatieve emotie. Pas dan één van de onderstaande methodieken toe. Geef direct daarna je emotie weer een cijfer en merk direct het effect ervan. Pas de gekozen methodiek meerdere keren per dag toe en doe dat gedurende 3 weken. Geef steeds je emoties een cijfer. Als je je ervaringen tijdens deze 3 weken opschrijft merk je heel concreet de verbeteringen. Je kunt ook merken welke van de hieronder beschreven technieken voor jou het beste werkt.

Datgene waar je aandacht naartoe gaat dat groeit

Dit is inzicht nummer 1! Gaat je aandacht voortdurend naar je klachten of emoties dan voed je ze en worden ze erger. Richt je je aandacht zoveel mogelijk op de gewenste situatie of emoties (innerlijke rust, geluk, harmonie, etc.) dan voed je juist die gewenste situatie en kom je daar een stapje dichterbij. Hieronder staan adviezen hoe je de emoties of klachten los kunt laten zodat je je kunt richten op de gewenste situatie.

Ontspan bij de emotie en kijk er rustig naar, accepteren

Als je niets doet duurt een emotie op z’n hevigst slechts 15 seconden. Daarna neemt de intensiteit af. Als je je verzet tegen die emotie dan is inzicht nummer 1 van toepassing, dan voed je de emotie en verleng je de duur ervan. Dus ontspan bij de emotie, doe alsof je een Buddha op een eilandje bent en kijk hoe de emotie of de oorzaken ervan op een bootje langsdrijven. Benoem de emotie: bv ‘gevoel’ of ‘denken’ of ‘ruzie’, meer niet. Ga niet ‘in’ de emotie of klacht. Als je dit geconcentreerd en ontspannen kunt volhouden dan zul je merken dat er vanzelf nieuwe plezieriger emoties of gedachten opkomen. De volgende stap is acceptatie. Het is zoals het is, je kunt er meestal niets meer aan doen. Acceptatie betekent niet dat je het maar goed vind. Het is ook belangrijk dat je je verlangen dat het anders was accepteert en de weerstand die je wellicht voelt. Merk hoe het daarna rustiger wordt. Er komt weer ruimte.

Affirmatie om emoties gezond te verwerken

Als je een emotie of klacht niet accepteert of afwijst (je ervaart grote weerstand, je wilt dit niet!), dan wijs je in feite een stukje van jezelf af. Je accepteert jezelf niet zoals je (in deze situatie) bent en daar word je niet vrolijker van. Op de volgende manier kun je emoties ‘gezond’ verwerken: Zeg de volgende affirmatie liefst hardop, tegelijkertijd pas je de oor reflextherapie toe (zie tip 4): ‘Ik accepteer mezelf en houdt van mezelf met deze emotie of klacht (benoem je klacht/emotie), ik accepteer al deze emoties en ben er dankbaar voor (ja, echt, want ze maken je bewust van iets dat aandacht behoeft) ik ontspan en ik kies er nu voor om al deze emoties nu volledig en permanent los te laten en vervang deze emoties door diepe innerlijke rust en vrede voor altijd!’ Hoe specifieker je de emotie benoemt hoe beter het werkt: dus zeg bijvoorbeeld "boosheid op….(vul in)".

Therapeutisch schrijven

Als je het op de juiste manier doet, kan therapeutisch schrijven je helpen om een nare gebeurtenis een plek te geven of het kan inzichten geven in een moeilijke situatie waar je in zit. Op deze pagina staan de aandachtspunten.

Tonglen: negatieve emoties inademen via je hart

Je hart is de grootste transformerende kracht die je in je hebt. Stel je voor dat alle negatieve emoties, of de negatieve situatie als een grijze wolk voor je samenpakt. Nu adem je deze grijze wolk via je hart in. Je ademt ook weer uit via je hart. Doe dit zeven keer. Geef na elke keer je emotie een cijfer. Merk hoe de negatieve emoties afnemen.

De oorreflextherapie geeft innerlijke rust en ontspanning

De oorreflextherapie kun je gemakkelijk zelf toepassen: je masseert je oren beginnend bij de aanhechting bovenaan vervolgens rol je het randje van je oren van binnen naar buiten toe. Zo masseer je langzaam van voren naar boven en naar achteren en dan naar onderen. Dan het oorlelletje helemaal en op de aanhechting met je hoofd langzaam weer naar boven. Je masseert ook in het oor. De oorreflextherapie kun je apart doen of in combinatie met bovenbeschreven affirmatie. Achtergrond: in de oren zitten acupressuurpunten van alle meridianen. Door je oren te masseren breng je de energiestroom op gang in de meridianen. Aangezien elke meridiaan ook is verbonden met emoties los je zo ook blokkades op en breng je jezelf weer in balans.

De wisselende vuistslag

Tik ontspannen met de linkervuist in de rechterhandpalm. Zorg dat de huidplooi aan de zijkant bij de aanhechting van je pink aan je hand, in contact komt met je handpalm. Wissel na drie tot zes slagen om. Wissel minimaal dertig keer, zo snel als je kunt. Blijf ontspannen. Hierdoor vindt er een energetische verandering plaats in je lichaam: je haalt mogelijk dieper adem en het lijkt alsof je alerter bent geworden. Dat klopt ook. De dunne darm-meridiaan die je hiermee activeert is direct verbonden met het hart en corrigeert emotionele stress. Hiermee kun je de emotionele stress opheffen. Deze techniek kun je combineren met positieve affirmaties. Zo kun je affirmaties ‘inprogrammeren’. Bijvoorbeeld de affirmatie onder tip 3.

Blijf geconcentreerd in het hier en nu

Los problemen die zich in het hier en nu voordoen op dat moment op. Schep zoveel mogelijk harmonie in het hier en nu. Wees daar dankbaar voor. Kijk niet vooruit naar toekomstige problemen of achteruit naar dingen die gebeurd zijn. Door in het nu te leven zorg je het beste voor je toekomst!