Mindfulness

Mindfulness Based Cognitive Therapy wordt ook wel de derde generatie Cognitieve Gedragstherapie genoemd. Ieder waarbij het via de Cognitieve Gedragstherapie niet goed lukte om van zijn klachten af te komen omdat 'het gevoel nog achterbleef', heeft grote kans om met Mindfulness wel de gewenste resultaten te bereiken.

Wat is mindfulness?

Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT), in het Nederlands vertaald als Aandachtgerichte Cognitieve Therapie, richt zich specifiek op het ontwikkelen van een andere houding tegenover problemen. Deze houding kenmerkt zich door nauwkeurig waarnemen, toelaten, niet-reageren en niet-oordelen waardoor er ruimte komt voor acceptatie. Mindfulness heeft twee componenten. De eerste betreft zelfregulatie van de aandacht. De aandacht is gericht op de onmiddellijke ervaringen en het herkennen van gedachten en gevoelens in het huidige moment. De tweede component is de nieuwsgierige en accepterende houding tegenover dat wat ervaren wordt. Elke gedachte, elk gevoel en elke lichamelijke gewaarwording wordt toegelaten, zonder er onmiddelijk een waardeoordeel over uit te spreken en zonder er iets aan te willen veranderen. Er zijn steeds meer aanwijzigen dat een afwijzende houding tegenover aversieve innerlijke ervaringen (gevoelens, gedachten en lichamelijke gewaarwordingen) een belangrijke rol speelt bij (het in stand houden van) psychische problemen.

Omgaan met gevoelens

Via Mindfulness leer je heel goed omgaan met gevoelens. Gevoelens die voortkomen uit gebeurtenissen in het dagelijks leven maar ook de gevoelens die voortkomen uit gebeurtenissen of situaties uit het verleden.

Gewoontepatronen doorbreken

Mindfulness kan goed gebruikt worden voor het doorbreken van gewoontepatronen. Bekende gewoontepatronen: perfectionisme, grote behoefte aan waardering, rampdenken, groot verantwoordelijkheidsgevoel, uitstelgedrag, etc. Een gewoontepatroon is een automatisch verlopende reactie die in gang wordt gezet door een bepaalde aanleiding en bestaat uit gedachten, gevoelens en gedrag. In de therapie brengen we het gewoontepatroon in kaart en gaan we er in 5 of 6 sessies intensief mee aan de slag. Je leert het patroon opmerken, de bijbehorende gevoelens toelaten waardoor er ruimte ontstaat voor een andere gewenste reactie.

Mindfulness therapie

In de therapie wordt allereerst je opmerkzaamheid getraind. Dat doen we via verschillende meditaties. Je kunt daarvoor gewoon op je stoel blijven zitten. Je krijgt audiobestanden met instructies. De meditaties zijn er in 3,8 en 15 minuten. Het gaat er niet om dat je lang mediteert maar vooral dat je het regelmatig doet. In de meditatie train je je opmerkzaamheid en leer je hoe je je gevoelens toe kunt laten.

Parallel daaraan brengen we gewoontepatronen in kaart, leer je emoties en leefregels herkennen en bijstellen, waarna je tot slot werkt aan de verandering van de gewoontepatronen.

Bij welke psychische klachten kun je mindfulness gebruiken?

Uit wetenschappelijk onderzoek zijn er al veel aanwijzingen dat mindfulness effectief is (of een goede aanvulling op bestaande behandelmethoden) bij de volgende psychische klachten: