Sociale fobie overwinnen

Sociale fobie is een aanhoudende angst negatief beoordeeld te worden door andere mensen in situaties waarin je sociaal moet functioneren. Voorbeelden zijn angst dat je gedrag onhandig of niet spontaan overkomt, angst voor blozen of trillen bij andere mensen, angst dat mensen je uiterlijk niet aantrekkelijk of afwijkend vinden, angst dat je niet aardig gevonden wordt. Je kunt angstig zijn in één specifieke situatie, een zogenaamde enkelvoudige sociale fobie. De angst kan zich ook in veel situaties voordoen, de gegeneraliseerde sociale fobie. Veel mensen met een sociale fobie hebben last van een negatief zelfbeeld dat geactiveerd wordt in contact met anderen. Ze hebben een verhoogd zelfbewustzijn en zijn heel erg met zichzelf bezig. Juist doordat zij zo met zichzelf bezig zijn neemt de kans dat ze iets missen in het opnemen van de situatie toe en daarmee ook de kans dat ze er niet goed op reageren. Zij onderschatten de kwaliteit van hun sociaal functioneren en overschatten de gevaren van wat hun gedrag bij anderen teweeg zou brengen.

Test sociale fobie

Met deze test kun je een indruk krijgen of je last hebt van een sociale fobie. Hieronder kun je vervolgens lezen hoe je er iets aan kunt doen. Als je een afspraak maakt voor een intake, neem de test dan mee naar de afspraak.

Sociale fobie overwinnen

Omdat mensen met een sociale fobie zo met zichzelf bezig zijn is de eerste stap in de behandeling een taakconcentratietraining. Het is eenvoudig te leren en je kunt en er snel succeservaringen mee opdoen. Dat helpt enorm bij de motivatie. Die succeservaringen helpen ook al voor het ontkrachten van de negatieve overtuigingen over jezelf. Daarmee gaan we verder via de Mindfulness Based Cognitieve therapie. We gaan de overtuigingen over jezelf opsporen en naar realistisch bijstellen. Veel oefenen, waarbij we natuurlijk beginnen met makkelijke situaties, doet de rest.

Mindfulness leert je goed omgaan met gevoelens en gedachten en traint je opmerkzaamheid. Dat helpt bij de cognitieve therapie en het maakt het oefenen met de sociale contacten makkelijker en plezieriger.