Positieve Psychologie

Datgene waar je aandacht naartoe gaat dat groeit! Veel aandacht voor je klachten heeft daarom een negatieve invloed op je geluk. Natuurlijk is het positief om aan jezelf te werken. Het kan echter ook te intensief zijn. Ook een omgeving waarin je niet past (zoals werk, relatie of vriendengroep) maakt ongelukkig. Steeds hoor je weer wat er niet goed gaat. Hier heeft de Positieve Psychologie hele mooie oplossingen voor! 

Balans met Positieve Psychologie

De Positieve Psychologie gaat uit van de sterke kanten van de mens. Je wordt in je kracht gezet. Dus er is ook aandacht voor kracht en een minder grote focus op klacht. De ervaring leert dat de positieve emoties de negatieve emoties opheffen. De focus leggen op posititeve emoties vergroot het gevoel van welzijn en geluk. Het gaat ook minder om het probleem maar om de oplossing ervan. De aandacht wordt gericht op oplossingen en mogelijkheden in plaats van op mislukkingen en onmogelijkheden. Belangrijk is om een concreet doel te hebben. Dat kun je op meerdere manieren bereiken. Daarin hoeft het huidige probleem niet meer te spelen. Verder is een probleem er nooit altijd en in dezelfde mate. De oplossings gerichte psychologie kijkt naar wanneer het probleem er minder of niet is. Wanneer is het gewenste gedrag er al wel? Dan wordt je gestimuleerd om meer te doen van wat al helpt. Welke kwaliteiten en krachtige eigenschappen heb je die je meer kunt inzetten?

Positieve Psychologie in de behandeling

Behandeling met de Postieve Psychologie duurt vaak korter dan andere therapiëen. De Positieve Psychologie telt vele 'familieleden'. Tot die familie behoren onder andere optimisme, hoop, veerkracht, geluk, dankbaarheid, flow, maar ook Mindfulness en oplossingsgerichte therapie. Er zijn dus ook veel oefeningen die in de behandeling gebruikt kunnen worden. Een paar voorbeelden:

  • een sterke kanten vragenlijst
  • een oefening om je optimisme te versterken. Optimisme is te leren!
  • focus op oplossingen om je doel te bereiken
  • aandacht voor de top vijf kwaliteiten die voldoening in het leven geven